Marknadsorientering AB
Innehåll
Hem
Företagspresentation
Medarbetare
Tjänster
Koncept
Våra värderingar
Kontakta oss
Koncept PDF Skriv ut E-post

Ledningsgruppen - företagets dolda resurs?


Till Dig som är ny i rollen som ansvarig ledare för en ledningsgrupp!

Vi vill gärna möta dig för ett förutsättningslöst samtal om hur vi tillsammans med Dig kan utveckla Din ledningsgrupps struktur, strategier och inbördes relationer.
Utifrån era behov och er situation kommer vi överens om vilket stöd Du och din grupp behöver för sin affärsmässiga utveckling. Vår erfarenhet är att vissa nyckelområden är det bra att arbeta igenom för att gruppen skall utveckla både ett konstruktivt arbetssätt och goda relationer.

Nyckelområden:
 • Roller
 • Beteenden                
 • Samarbete                                                                                                                  
 • Resultatorientering
 • Beslutsmönster
Några av målen kan vara:
 • Att ge ledningsgruppen en nytändning
 • Att låta medarbetarna få växa
 • Att skapa tydligare roller för gruppens medlemmar
 • Att våga leda på alla nivåer
 • Att skapa kärnvärden och attitydpåverkan
 • Att vara förebilder och skapa företagskultur
 • Att arbeta mer resultatorienterat

Efter genomförd grupputveckling ger vi råd om vad gruppen bör arbeta vidare med för att utvecklas ytterligare.
Kontakta oss för närmare information.

www.mkutbildningskonsult.se                                                            www.marknadsorientering.se
Madeleine Koserius                                                                            Joar Helgöy
Mobil: 070 5482430                                                                            Mobil: 070 7568501
                                                                            
Senast uppdaterad ( 2010-02-12 )
Nästa >