Marknadsorientering AB
Innehåll
Hem
Företagspresentation
Medarbetare
Tjänster
Koncept
Våra värderingar
Kontakta oss
Företagspresentation PDF Skriv ut E-post
Marknadsorientering AB är ett mindre konsultbolag som arbetar med företagsutveckling och företagsförändring utifrån nätverk och nätverkskompetens. Grundkunskapen är företagsekonomi samt en rik arbetslivserfarenhet från olika företag/företagskulturer på olika nivåer. Synen på marknadsföring som en process för att skapa och upprätthålla relationer har lagt grunden för Marknadsorienterings affärsidé:

"Att med utgångspunkt från marknadsförutsättningar utveckla uppdragsgivarens identitet till en för organisationen väl förankrad ledstjärna."

Mot bakgrund av att alla företag och organisationer uppträder och agerar på en arena eller marknad, har affärsidén givit inspiration till att Marknadsorientering AB gärna åtar sig uppdrag där förändring och utveckling är honnörsorden. Denna dynamiska "marknadsanpassning" som bygger på både ekonomi och konkurrens gör att vi först gemensamt med uppdragsgivaren skapar en strategisk plattform med utgångsläge i organisationens/företagets egna värderingar och identitet. Därifrån försöker vi skapa och utveckla den interna kompetens och bärkraft som ska föra organisationen fram emot sina mål.
Marknadsorientering AB´s arbetssätt är därför att skapa och leda processer tillsammans med företagets medarbetare och överföra såväl metod som tänkesätt till den egna organisationen med långsiktigt internt lärande som mål.
Marknadsorientering AB arbetar med målstyrda förändringsprocesser utifrån uppdragsgivarens förutsättningar, dess marknad och utveckling.
För det enskilda företaget eller organisationen kan detta betyda: 

-  deltagande i ledningsgrupp och/eller projektansvarig
- "bollplank" och diskussionspart för VD, ledning och styrelse
-  fokus och utvecklingskoncept för hela ledningsgruppen
-  organisationsutveckling och hela förändringskoncept
-  kompetensutveckling och internkurser för kundbemötande och service
-  riktade utbildningar i bl a arbetsledning
-  mentorskap och samtalspartner

Marknadsorientering har uppdragsgivare inom både näringsliv, handel och offentlig förvaltning, med huvudvikten lagt på tjänsteproduktion. Närmare referenser kan beskrivas vid begäran.
MO AB samarbetar i nätverk med företaget MK Utbildningskonsult AB och med SPIRAN Kompetensutveckling AB.
Senast uppdaterad ( 2010-02-12 )